22 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

กฟผ.พร้อมดันแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว

***แม่ฮ่องสอน..0นางมนทิพย์  ชุติดำรง  หัวหน้าหน่วยบริหารโครงการและชุมชนสัมพันธ์โครงการสมาร์ทกริด กฟผ.แม่ฮ่องสอน เผยว่า กฟผ.เตรียมดำเนินโครงการพัฒนาพลังงานอัจฉะริยะ พร้อมดันแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว และนำเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านพลังงานสะอาดเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า การพัฒนาสมาร์ทกริดจะช่วยจัดการให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและควบคุมระบบให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับได้ และทำให้ระบบไฟฟ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความั่นคงมากยิ่งขึ้น พร้อมขึ้นโครงการได้ในเร็วๆนี้ บริเวณพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมือง แม่ฮ่องสอน

*** นางมนทิพย์  กล่าวอีกว่า โดย กฟผ. จะพัฒนาโครงการ 4 ด้านประกอบด้วย 1. Smart Enery ระบบผลิตทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตั้งโซลาร์ฟาร์มที่ ต.ผาบ่อง อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ขนาด 3 เมกะวัตต์ รวมถึงติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ชนิดใหม่ ขนาด 4 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยเสริมให้ระบบควบคุมอัจฉริยะของสมาร์ทกริดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และตอบสนองการจ่ายไฟฟ้าให้จังหวัดในทันทีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ทั้งยังเป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

***2. Smart System ระบบควบคุมอัจฉริยะ พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System : EMS) เพื่อบริหารการผลิตไฟฟ้าโดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงไฟฟ้าต่างๆ และระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่โครงการสมาร์ทกริด ซึ่งระบบ EMSจะควบคุมและสั่งการพลังานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

***3. Smart City เมืองอัจฉริยะ ติดตั้งระบบแสดงข้อมูลพลังงานไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร (Building Energy Management System) โดยแสดงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านป้ายอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดความตระหนักรู้ในพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของประชาชน นอกจากนี้ กฟผ. จะนำรถบัสไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการสมาร์ทกริด เพื่อให้บริการประชาชน และอำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมโครงการและศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

***4. Smart Learning การถ่ายทอดองค์ความรู้ ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านพลังงาน ด้านสมาร์ทกริดและด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะเปิดให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้เรื่องพลังานไฟฟ้าและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ ยังจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าของชุมชนไว้บริเวณศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

***ทั้งนี้ คาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2565 ซึ่งโครงการสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเป็นโครงการต้นแบบใน การพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่อื่นๆ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป