update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ป่อเต็กตึ้งช่วยผู้ประสบภัยหนาวอุตรดิตถ์

***อุตรดิตถ์..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอำเภอท่าปลาและหอประชุมอำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา นายวีระรัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์และคณะกรรมการฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พร้อมหอการค้าจังหวัด YEC  สมาคมฮากกาอุตรดิตถ์ และมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์(มอส) ผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสขาดแคลนของชาวอำเภอท่าปลา 500 ชุด  และอำเภอน้ำปาด 500 ชุด รวม 2 อำเภอ 1,000 ชุด เมื่อวันพุธที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา

***มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ให้ความช่วยเหลือและให้การส่งเคราะห์บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตายมาเป็นปีที่ 110 โดยเริ่มจากการช่วยเหลือ เก็บศพไร้ญาติและขยายมาเป็นงานสังคมสงเคราะห์และงานบรรเทาสารณภัย มีหน่วยงานในเครือข่ายประกอบด้วยโรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว และสถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน

***ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีทางภาคเหนือและภาคอีสาน จะประสบกับสภาพปัญหาอากาศที่หนาวเย็น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตระหนักในหน้าที่ ที่ต้องให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องประสบกับภัยหนาว จึงประสานกับมูลนิธิ – สมาคมจีนประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัดเพื่อนำผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค มามอบแก่ผู้ประสบภัย ต่อจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปที่หอประชุมอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสขาดแคลน ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด จำนวน 500 ชุด อีกด้วย