update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

มอบเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน

*** ยะลา..0เมื่อเวลา10.30 น.วันที่ 24 พ.ย. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เบตง จ.ยะลา นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโส รักษาการแทน นายอำเภอเบตง ประธานพิธีมอบเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่บุคคลที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอ กระเป๋าและเครื่องเขียน จิตอาสาพระราชทาน ให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสา เข้าร่วมในพิธี พร้อมกับกล่าวปฏิญาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

***นายสุริยา  กล่าวว่า การมอบเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยราชการ ที่เป็นการพัฒนาสังคม และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

***โดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ถือเป็นบุคคลที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานราชการในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การซ่อมบำรุงถนน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ

***นอกจากการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับจิตอาสาพระราชทาน รายใหม่แล้ว ยังมีการให้ความรู้ การบรรยายให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา และการแนะนำข้อปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสา การสาธิตการสวมใส่ผ้าพันคอ การสวมหมวก การทำความเคารพ ด้วย

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน