25 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวอปท.

กำแพงฯประชุมร่วมภาครัฐเอกชน

กำแพงเพชร น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม รองผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2563 ที่ประชุมมีการนำเสนอแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนใหม่ / สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัด ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร สรุปภาวะการค้าจังหวัดกำแพงเพชร เดือนสิงหาคม 2563/การขับเคลื่อนถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดพระบรมธาตุ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดพระบรมธาตุ/ช่องทางการตลาดในการจำหน่ายกล้วยไข่