25 กรกฎาคม 2024
Latest:
Uncategorizedupdate newsข่าวเด่นนางงามไลฟ์สไตล์

สาวงามธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ในงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2563 เมื่อค่ำวันที่ 24 ก.ย.โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รอง ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วย นายประสิทธิ อินทรโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง นายวรรณ์ ฉายอภิรักษ์ นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอทรายทองวัฒนา นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายน้อย พะโยม ประธานชมรมนายก อบต.จังหวัดกำแพงเพชร นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร องกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน  ท่ามกลางกองเชียร์ จาก11อำเภอร่วมชมจำนวนมาก

ผลการประกวดธิดากล้วยไข่ประจำปี 2563 ปรากฏ ได้แก่ น.ส.ดวงกมล สุขอู๊ด ส่งเข้าประกวดโดย สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ รองอันดับ 1 น.ส.กิติญาพร อินใต้ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวโรงแรมและที่พักจังหวัดกำแพงเพชร ส่งเข้าประกวด รองอันดับ 2 น.ส.นิราวดี คำสละ ส่งเข้าประกวดโดย อบต.ในเขตอำเภอลานกระบือ ร่วมกับ วิวสวยน้ำใสรองอันดับ 3 น.ส.วันวิสาข์ สำราญรัตน์ ส่งเข้าประกวดโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  รองอันดับ 4 น.ส.วิภาดา เปรมภักดี ส่งเข้าประกวดโดย ร้านบารมีการเกษตร

ส่วนขวัญใจสื่อมวลชน น.ส.วิภาดา เปรมภักดี ส่งเข้าประกวดโดย ร้านบารมีการเกษตร ป๊อปปูล่าโหวต น.ส.ไปรยา ฤทธิ์กระจาย ส่งเข้าประกวดโดย อำเภอบึงสามัคคี ขวัญใจเมืองกำแพง น.ส.ธนพร ทิฮ่อน ส่งเข้าประกวดโดย อปท.ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการประกวด นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร ให้เกียรติร่วมชมการประกวด และมอบรางวัลแก่ธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง และถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัล