4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ม.ราชภัฏศรีสะเกษ จับมือกับท้องถิ่น เปิดตลาดพื้นบ้านชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน พัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยว มาจุดเดียวได้เที่ยวครบทุกแบบ

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 66 ที่บ้านสวนป่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ ประธานพิธีเปิดตลาดพื้นบ้านชุมชนสวนป่า เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก BCG อำเภอขุนหาญ และภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนชาวตำบลบักดอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

*****รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตลาดชุมชนดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์การอุสหกรรมป่าไม้ 8 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง  ผู้นำชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้าของชุมชน สินค้า OTOP อาหารพื้นบ้าน และสินค้าอื่นๆ ในพื้นที่ให้กับประชาชน โดยเรียกว่า “ตลาดพื้นบ้านชุมชนสวนป่า” เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้การบริโภคในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นตลาดพื้นบ้านชุมชนสวนป่าในวงกว้าง ประชาสัมพันธ์และจูงใจให้เกิดการซื้อขายและเข้ามาใช้ประโยชน์จากตลาดพื้นบ้านชุมชนสวนป่า เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ องค์กรสวนยาง องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง โรงเรียนสวนป่า ชุมชนบ้านสวนป่า และหน่วยงานอื่นๆ อันนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากโดยชุมชนและชุมชนใกล้เคียงให้เกิดความเข้มแข็ง

*****ทั้งนี้ตลาดดังกล่าวจะมีผลิตภัณท์ชุมชน อาหารพื้นบ้าน พืช ผัก ผลไม้ รวมถึงสินค้าอื่นๆ โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอขุนหาญ โดยสินค้าต่างๆเป็นสินค้าของชาวบ้านในพื้นที่ที่นำมาจำหน่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยราชภัฎมีขึ้น คือ มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

*****ด้าน นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวที่มาตลาดแห่งนี้หลังจากจับจ่ายซื้อของที่ตลาดเสร็จแล้วสามารถเดินทางต่อไปก็จะสามารถไปเที่ยวชมสวนทุเรียนภูเขาไฟได้อีก สามารถเข้าไปเยี่ยมชม ถ่ายรูปกับทุเรียนในสวน และสามารถซื้อทุเรียนสดๆกับชาวสวนได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสวนทุเรียน ชื่อ “สวนทุเรียนยายแตงอ่อน” ที่น่าเข้าไปเที่ยวชม เพราะในสวนนอกจากจะมีทุเรียนภูเขาไฟแล้ว ยังมีธารน้ำไหลผ่าน แบบส่วนตัว มีจุดให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์ เล่นน้ำ ชิมทุเรียนภูเขาไฟ แบบชิวๆ น่าไปเที่ยวพักผ่อน เดินทางต่อไปอีกก็จะมีน้ำตกอีกหลายๆแห่งในพื้นที่ตำบลบักดอง ทั้งน้ำตกสำโรงเกียรติ, น้ำตกบักดอง และมีจุดท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดที่อยากจะแนะนำคือ ทุ่งกบาลกะไบ ที่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ มีสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิว “ตะวันทอแสงผาชมภูเขียว”, ชมพระอาทิตย์ตกดินที่จุดชมวิว “ตะวันยอแสงช่องกบาลกะไบ ช่วงกลางคืนก็สามารถชมพระจันทร์คืนเดือนหงายได้อีกด้วย และอีกกิจกรรมที่น่าสนใจคือกิจกรรมส่องสัตว์ในทุ่งกว้างกบาลกะไบ ถือเป็นว่าตำบลนี้มีครบทุกแบบที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมจุใจ ซึ่งการเปิดตลาดแห่งนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในตำบลบักดองนี้.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล/ รายงาน

โทร.08-1600-7969