6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

เกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมสนับสนุนสติ๊กเกอร์ และบรรจุภัณฑ์แบรนด์นนทบุรีการันตี

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข้าวรายงานว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ลงพื้นที่สนับสนุนสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์แบรนด์ “นนทบุรีการันตี” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่นนทบุรีการันตี ประจำปี 2566 โดยส่งมอบ กล่องบรรจุภัณฑ์ทุเรียนนนท์ สติกเกอร์ ป้ายสินค้า และถุงใส่ผลิตภัณฑ์ให้แก่ เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผ่านการรับรองแบรนด์นนทบุรีการันตี ตั้งแต่ปี 2563-2566 รวมจำนวน 52 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า ส่งเสริมให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าเกษตรแบรนด์นนทบุรีการันตี   อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อมากขึ้น

*****ปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรีมีสินค้าเกษตรแบรนด์“นนทบุรีการันตี” จำนวนทั้งหมด 72 สินค้า เกษตรกร 52 ราย ตัวอย่างเช่น ทุเรียนนนท์ กระท้อนห่อบางกร่าง มะม่วงยายกล่ำ อินทผลัมผักปลอดภัย ผักกาดหอม มะนาวทูลเกล้า พุทธรักษา กล้วยไม้ อาหารทะเลอบแห้งโอโซน กล้วยอบ ใบบัวบกทอดกรอบ ถั่วทอดสมุนไพร ชาหน่อกะลา ผักสลัด แซนด์วิช  นมแพะพาสเจอร์ไรส์ นมแพะอัดเม็ด บอนไซ น้ำเลม่อน ปลาดุกจากแหล่งผลิตภายในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับการรับรองนนทบุรีการันตี เป็นต้น