15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

รายงานพิเศษ

“กล้วยไข่กำแพง เป็นผลไม้ประจำถิ่นที่ผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น  เทศกาล  สารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพง

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร บอกถึงการกิจกรรม “กล้วยเตี้ยสู้วาตภัย”โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลผลิตกล้วยไข่เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร  ที่แปลงสาธิตและทดลองกล้วยไข่  ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร

โดยมี รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม , นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, นายกุศล เอี่ยมทรัพย์ นักวิจัยอาวุโส (วว) ร่วมเปิด

พ่อเมืองกำแพงเพชร บอกด้วยว่า ปัจจุบันพื้นที่การปลูกกล้วยไข่ลดลงเป็นอย่างมาก  อดีตเคยมีพื้นที่ปลูกกว่า 4,000 ไร่ ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 1,000 ไร่เศษเท่านั้น เนื่องจากปัญหาลมพายุ ทำให้ต้นกล้วยไข่เกิดการโค่นล้มขณะที่ใกล้ได้รับผลผลิต ทำให้ชาวสวนเกิดความเสียหาย บางรายเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น

จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่การปลูกกล้วยไข่ ซึ่งถือเป็นความโชคดีของชาวกำแพงเพชรที่ขณะนี้ ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้คิดค้นวิจัยการปลูกกล้วยไข่ต้นเตี้ย เพื่อสู้วาตภัย เพื่อแก้ปัญหาการหักโค่นจากลมพายุได้แล้ว 

โดยใช้สารที่เรียกว่า แพคโคลบิวทราโซน ที่มีอยู่ในต้นไม้ตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่เป็นอันตราย ไปยับยั้งการเติบโตไม่ให้สูงแต่ยังคงมีความสมบูรณ์ได้ทั้งลำต้นและผลกล้วย และที่สำคัญยังคงรักษาคุณลักษณะของกล้วยไข่เมืองกำแพงไว้ได้เหมือนเดิม   

จากความสำเร็จนี้ ทางจังหวัดและส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการเผยแพร่ความรู้วิธีการให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่แปลงใหญ่ ได้นำไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้น

 ในอนาคตจังหวัดกำแพงเพชรมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตให้ได้ปีละ 1 หมื่นตัน หรือคิดเป็นเงินกว่า 200 ล้านบาท ที่จะเป็นเม็ดเงินนำรายได้จากผลผลิตของกล้วยไข่ จีไอ เข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรต่อไป   

รวมถึงจังหวัดกำแพงเพชร จะมีการส่งเสริมให้ปลูกกล้วยไข่ในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้การผลิตกล้วยไข่ และยังปลูกฝั่งให้เกิดความรักและหวงแหนในพืชซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย

ด้าน รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  บอกว่า โครงการดังกล่าว เป็น โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลผลิตกล้วยไข่ ส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร

นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาการหักโค่นจากวาตภัยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เกษตรกร ก้าวไปสู่มาตรฐาน ด้วยงานวิจัย ได้มากขึ้นด้วย