20 พฤษภาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

ทม.สุโขทัยธานีหวั่นโควิดงดจัดวันเด็ก-ตักบาตรปีใหม่

***สุโขทัย..0นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เผยว่า  เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ และ บางพื้นที่มีแนวโน้มที่จะระบาดอย่างรุนแรง  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย มีประกาศ ให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  จะมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด และ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ได้ออกมาตรการควบคุมพื้นที่และการดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเข้มงวด

***ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทและสอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโควิด-19อันอาจจะเกิดการรวมตัวของประชาชนในเขตเทศบาล และนอกเขตที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรม ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จึงขอประกาศ งดจัดกิจกรรมในงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 1 ม.ค.64 และ งดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค.64  แต่ประชาชนยังเดินทางไปทำบุญยังวัดต่างๆได้ตามปกติ แต่ขอให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโควิด-19อย่างเคร่งครัด