8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ดเปิดตลาดน้ำ ตลาดบกฮิมคลอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ชุมชน

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่ารวายงานว่า  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานเปิดกิจกรรมตลาดน้ำ ตลาดบกฮิมคลอง ที่ตลาดฮิมคลอง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 ส.ค.66  โดยมี นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประกอบการ องค์การภาคเอกชน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม

*****ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่นำสินค้ามาจำหน่าย นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและภาษาไทย กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดคัดลายมือ ประกวดวาดภาพระบายสี อันจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ