update newsข่าวเด่นพาณิชย์

สอวช.จัดงานใหญ่ “STEMPlus พัฒนาคน เสริมทัพอุตสาหกรรมไทย” เปิดประตูสู่การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา ชี้เป้าหลักสูตรตอบโจทย์ตลาดแรงงานอนาคต

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบาย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนไป ทุกประเทศต้องปรับตัว ประเทศไทยเองก็เช่นกัน มีการปรับตัวในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคการศึกษา ที่เป็นต้นทางของการพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศรองรับโลกแห่งอนาคต ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สอวช. ได้จัดทำแพลตฟอร์มบริการ STEMPlus  (www.stemplus.or.th) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในวงกว้างและเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหลักสูตรและความเชี่ยวชาญจากภาคอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยบริการที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสถิติความเชี่ยวชาญและกำลังการผลิตจากภาคการศึกษา ความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การจ้างงานบุคลากรทักษะสูงและภาคการศึกษา

*****ดร.กิติพงค์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป สอวช. เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “STEMPlus พัฒนาคน เสริมทัพอุตสาหกรรมไทย” ในวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐ ภาคอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาคส่วนที่ดูแลด้านสิทธิประโยชน์และมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมสรรพากร มาบรรยายและร่วมเสวนา การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันด้วยวิทยาการขั้นสูง รวมทั้งมีการเปิดตัว STEMPlus Platform อย่างเป็นทางการพร้อมทั้งฉายภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ตรงใจด้วย STEM OSS

*****ผู้อำนวยการ สอวช. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์และกลไกสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมไทยจากภาครัฐ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาแบบยั่งยืน และยังเปิดคลินิกให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อไขข้อข้องใจกับคำถามที่พบบ่อย เพื่อชี้เป้าให้เห็นถึงหลักสูตรที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคต ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่จะได้รับ ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.stemplus.or.th  สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน https://www.nxpo.or.th/STEMPlus_registration   หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ oss@stemplus.or.th