update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

พ่อเมืองปากน้ำโพรับนโยบายรัฐจัด”ตลาดนัดแก้จนฯ”ช่วยชาวบ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

*****นครสวรรค์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทวี เสริมภักดีกุล ผวจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เดินเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์” โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เครือข่ายโคกหนองนา เครือข่ายป่าชุมชน และอีกมากมาย รวม 80 กว่าร้านค้ามากมาย ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุดจากฝีมือคนไทย ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

*****สำหรับตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์ จัดเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสู้นโยบายสำคัญ 10 ประเด็น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย “มุ่งเน้นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ” โดยมีเป้าหมายคือการเติบโต เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาทางสังคม ประชาชนมีความสามัคคี มีรายได้ และมีความสุข การจัดตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์ เป็นประจำทุกเดือนในวันประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกำหนดระยะเวลาจำหน่าย 07.00 -14.00 น.