update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร หนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น กระตุ้นการท่องเที่ยว จัด”มหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพง” ครั้งที่ 23

*****กำแพงเพชร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ธิติ มหบุญพาชัย ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า หอการค้าร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดงาน ”มหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพง” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 ~ 17 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณในลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ( ริมปิง ) ถนนสิริจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร   ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีประวัติความเป็นมาช้านานตั้งแต่เมื่อครั้งสุโขไทยเป็นราชธานี

*****อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันหลากหลาย เฉกเช่นอาหารการกินที่มีต้นตำหรับมาจากการอพยพประชากรในหลายถิ่นฐาน จึงกลายเป็นเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมของและ ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอันขึ้นชื่อ รวมถึงก๋วยเตี๋ยวชื่อดังรสเด็ดหลายสิบชนิด กับสูตรความอร่อยที่แตกต่างกัน ทั้งก๋วยเตี๋ยวไทยสูตรโบราณ ก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวกะลา บะหมี่ชากังราว ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด ผัดไทยนครชุม ต้มเลือดหมูสุภาโภชนา ฯลฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นร้านอาหารอร่อยที่มีไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

*****ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการค้าด้านอาหารการกิน โรงแรมที่พักและธุรกิจบริการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการกำหนดจัดงาน”มหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพง” ขึ้น โดยจะมีการออกร้านอาหารพื้นบ้านของดีเมืองกำแพงเพชรและก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดสูตรต่างๆ มาร่วมออกร้านจำหน่ายอย่างมากมาย

*****นอกจากนั้นในแต่ละคืนยังจะได้มีการประกวดดนตรี การแสดงกิจกรรมของเด็กและเยาวชนจากหน่วยงาน สถาบันต่างๆภายในจังหวัดกำแพงเพชรให้ชมตลอดทั้งงาน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจได้ลองลิ้มชิมรสอาหารอร่อยและร่วมกิจกรรมตาม วันเวลาดังกล่าว.

จันทร์ จันทร์ฉาย/รายงาน