4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นประกันภัยเศรษฐกิจ

เลขาธิการ คปภ. มอบรางวัลผู้ชนะเลิศสุดยอดบอร์ดเกมด้านประกันภัยปีที่ 2“ภายใต้ธีมการประกันภัยสุขภาพ” พร้อมต่อยอดผลงานชนะเลิศทั้งปีที่ 1-2 นำมาผลิตในรูปแบบ Boxset และรูปแบบ Print and play เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนแบบไร้ขีดจำกัด

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัยปีที่ 2 (OIC Board Game Innovation 2nd)ภายใต้หัวข้อ “การประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance)” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 1 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พร้อมเปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัยครั้งนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากการประกวดบอร์ดเกมด้านการประกันภัยในปีที่ 1 ซึ่งถือเป็นการประกวดครั้งแรกของประเทศไทย โดยปีนี้มีความพิเศษมากกว่าปีแรกใน 3 ประการคือ ประการแรก การประกวดครั้งนี้เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมประกวดได้ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นมือใหม่ หรือรุ่น Rookie และรุ่นผู้เชี่ยวชาญ หรือรุ่น Pro ประการที่ 2 มีการกำหนดโจทย์การออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance) เป็นการประกันภัยที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากในปัจจุบัน ประการที่ 3 ความท้าทายในการออกแบบเกมสำเร็จที่ต้องคำนึงถึงรูปแบบการเผยแพร่ ได้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบ Boxset รูปแบบออนไลน์ ผ่าน platform sandbox virtual table และรูปแบบ Print and Play เพื่อเผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด

*****ทั้งนี้ จากการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากนักออกแบบบอร์ดเกมทั้งมือใหม่และผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 105 ทีมจากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นทีมมือใหม่ หรือรุ่น Rookie จำนวน 71 ทีม และทีมผู้เชี่ยวชาญ หรือรุ่น Pro จำนวน 34 ทีม โดยคณะทำงานจากสำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมบอร์ดเกม และผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนนักออกแบบบอร์ดเกมไทย ได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานให้เหลือ 20 ทีม เพื่อเข้าสู่กระบวนการติวเข้มในรูปแบบ Special Workshop จากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสำนักงาน คปภ. และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกมผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 6 ครั้ง เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนที่เข้าสู่รอบ Pitching ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายและมีการต่อยอดการอบรมให้ความรู้ควบคู่กับการโค้ชชิ่งจากสำนักงาน คปภ. และจากสมาคมบอร์ดเกม อย่างเข้มข้นอีกถึง 8 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลงานที่พร้อมที่สุดเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการร่วมกันระหว่างสำนักงาน คปภ. ตัวแทนจากสมาคมบอร์ดเกมและนักออกแบบบอร์ดเกมมืออาชีพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ และองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนบอร์ดเกมของประเทศไทย

*****เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ความพิเศษในปีนี้ เงื่อนไขที่สำคัญคือผลงานของผู้เข้ารอบทั้ง 2 รุ่น ต้องนำไปทดสอบเล่นจริง (Play Test) กับกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบในมิติความน่าสนใจ และความสนุก และทดสอบกับตัวแทนของสำนักงาน คปภ. ในมิติเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาของการประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance) โดยนำผลที่ได้มานำเสนอกับคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ โดยตนได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ทั้งสองรุ่น ปรากฏผลดังนี้ รุ่นมือใหม่ หรือรุ่น Rookie รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม สาวน้อยจอยประกัน เจ้าของเกม Key of Cursetery (อลเวงกุญแจสุสาน) (ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม invisible เจ้าของเกม Hero’s Risk Manager (ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Buffet Salmon เจ้าของเกมลูกเต๋าสุขภาพ (ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท) รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม ประกันภัยวัยน้ำนม เจ้าของเกม ศึกนี้ใครจ่าย และ ทีม saturthree เจ้าของเกม Three ages (ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่าทีมละ 5,000 บาท)

*****สำหรับรุ่นผู้เชี่ยวชาญ หรือรุ่น Pro รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Vanta studio เจ้าของเกม Such is Life!     (ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Castle Studio เจ้าของเกม Plan Protect (ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมหมูปิ้ง เจ้าของเกม LIFE is RISK (ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท) รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Elecman เจ้าของเกม Health Wallet และทีม Alphaเจ้าของเกม Dungeon Insurance (ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่าทีมละ 10,000 บาท)

***** นอกจากผลรางวัลต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว สิ่งที่สำคัญในปีนี้ สำนักงาน คปภ. มีโครงการร่วมกับสมาคมบอร์ดเกมแห่งประเทศไทยที่จะต่อยอดพัฒนาผลงานของทีมที่ชนะเลิศในปีนี้ และผู้ชนะในปีที่ 1 รวมถึงอันดับอื่น ๆ ที่น่าสนใจ นำมาผลิตทั้งในรูปแบบ Boxset และรูปแบบ Print and play เพื่อเผยแพร่ไปในวงกว้าง ทั้งเครือข่ายของสำนักงาน คปภ. เช่น เครือข่ายยุวชนประกันภัย เครือข่ายอาสาสมัครประกันภัย สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกับความร่วมมือระหว่างสมาคมบอร์ดเกม และกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายที่จะเผยแพร่เข้าไปในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน platform sandbox virtual table สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจการเรียนรู้ประกันภัยผ่านการใช้บอร์ดเกม ตลอดจนผู้ที่ต้องการเครื่องมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการประกันภัยที่สนุกสนาน ซึ่งรูปแบบการเผยแพร่ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาเล่นบอร์ดเกมได้อย่างไร้ขีดจำกัด

***** “ผมขอชื่นชมทุกทีมที่ได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้โครงการนี้สำเร็จอย่างงดงาม และเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สำคัญของนวัตกรรมด้านประกันภัยในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านประกันภัยผ่านบอร์ดเกมที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้กับทีมนักสร้างสรรค์ที่ยังไม่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ โดยสำนักงาน คปภ. จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รังสรรค์สุดยอดผลงานในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนนักออกแบบบอร์ดเกมไทย และตัวแทนจากสมาคมบอร์ดเกม ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดให้ได้รับความรู้และสามารถถ่ายทอดความสำคัญของการประกันภัย อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย