28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นประกันภัยเศรษฐกิจ

คปภ. ผนึกกำลังภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ประชาชนอุ่นใจ • ด้วย 2 กรมธรรม์สุดพิเศษ “ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ – ประกันภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย (ไมโครอินชัวรันส์)

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.66 นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย” และเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย (ไมโครอินชัวรันส์)” ภายใต้แนวคิด SMART ซึ่งประกอบด้วย S – Safety ห่วงใยความปลอดภัย เลือกกรมธรรม์คุ้มครอง M – Maintenance ตรวจสอบ ดูแลสภาพรถก่อนออกเดินทาง A – Alert ตื่นตัว ระมัดระวังตลอดเวลา เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ R – Responsibility ขับขี่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม T – Traffic ศึกษาสภาพการจราจร เส้นทาง เวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายอย่างอุ่นใจและปลอดภัย หรือ Smart Drive Arrive Safe ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 1-2 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีภาคธุรกิจประกันภัย ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. หน่วยงานเครือข่าย ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านทาง Facebook สำนักงาน คปภ. : oicthailand

*****ในโอกาสนี้ สำนักงาน คปภ. ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และเครือข่ายพันธมิตรภาคธุรกิจ ได้ร่วมใจกันส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผ่านกรมธรรม์ 2 กรมธรรม์ คือ กรมธรรม์แรก “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” เบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท โดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย ให้ความคุ้มครองหลัก ได้แก่ 1. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท 2. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท 3. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษอุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท

*****กรมธรรม์ที่สอง คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย (ไมโครอินชัวรันส์)เบี้ยประกันภัย 10 บาท โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ได้แก่ 1. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ได้รับความคุ้มครอง 30,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 2. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ได้รับความคุ้มครอง 15,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 3. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ได้รับความคุ้มครอง 10,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้ และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ ได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาท 4. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ สึนามิ หรือภัยจากลูกเห็บ ได้รับความคุ้มครอง ไม่เกิน 1,000 บาท 5. กรณีการขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ให้ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวเป็นจำนวนเงินไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 6. กรณีการประกันภัยโจรกรรม คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่ระบุร่องรอย ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและ/หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนล็อคประตูหน้าต่าง ให้ความคุ้มครอง 5,000 บาท

*****โดยกรมธรรม์ทั้ง 2 ประเภท เป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายมีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 กรมธรรม์ต่อผู้ประกอบการ 1 ราย เท่านั้น ผู้สนใจสามารถรับสิทธิได้จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหรือซื้อได้ที่บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 หรือท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.oic.or.th สายด่วน คปภ. 1186 และ Line Official : @oicconnect