ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

อาสาพัฒนา.

จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน จ.สกลนคร นำส่วนราชการ-จิตอาสา และประชาชน รวม 90 คน ร่วมกิจกรรมตัดหญ้าหน้าศูนย์ราชการ อ.พังโคน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาสม