18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

นครศรีฯเน้นย้ำปชช.การ์ดอย่าตก

นครศรีธรรมราช..0 เมื่อวันที่ 29 ก.ย.นายสมพงษ์  มากมณี รองผวจ.นครศรีธรรมราช ประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปลัดจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมของโลกที่ยังคงน่าเป็นห่วง มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 33 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 1 ล้านคน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของประเทศเมียนมา ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง อาจมีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยตามแนวชายแดน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เคยอยู่ในประเทศไทย อาจจะเล็ดลอดเข้ามาสู่พื้นที่ชั้นในเพื่อหางานทำเนื่องจากจะรู้เส้นทางดี จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเบาะแสให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของประเทศไทยก็ยังตรวจพบผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเช่นกัน จะถูกกักตัวในสถานกักกันของรัฐหรือ State Quarantine หรือ สถานที่กักตัวทางเลือกAlternative State Quarantine แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อเตรียมสถานที่กักกันของรัฐของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมรับการผ่อนปรนให้คนไทย คนต่างชาติ เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจ.รวมทั้ง จ.นครศรีธรรมราช ด้วย อีกทั้งการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ผู้จัดงานประเพณี การจัดแสดงดนตรี สนามชนโค สนามชนไก่ สนามนกกรงหัวจุก และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ทั้งมาตรการหลักและมาตรการเสริมอย่างเข้มงวดด้วย  โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่บ่อย ๆ