24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

5ศาสนา“เดินด้วยกันนำพาสันติ”ใต้จรดเหนือ

***ยะลา..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ด่านพรมแดนอำเภอเบต จ.ยะลา เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 13 พ.ย.พล.ต.ธิวา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินด้วยกันนําพาสันติ เส้นทางระยะ 2 อ.เบตงจ. ยะลา – อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.  นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และประชาชน  เข้าร่วมในพิธีเปิดการเดินด้วยกันนําพาสันติ เส้นทางระยะ 2 ท่ามกลางสายฝนตกที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

***พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก กล่าวว่า คณะธรรมยาตราแห่งสันติภาพเพื่อสันติสุขของแผ่นดิน สร้างพลังความร่วมมือกัน ระหว่าง 5 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู และ ซิกข์ จัดโครงการ เดินด้วยกันนำพาสันติ สืบสาน ปณิธาน ของท่านพุทธทาสภิกขุ มุ่งให้ศาสนิกยึดหลักคำสอนของศาสนา ให้ร่วมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกันระหว่างศาสนา และเจริญจิตใจให้ออกจากวัตถุนิยม นำไปสู่การสร้างสันติภาพและส่งสันติสุขให้ทุกคนบนแผ่นดินไทย

***พระสุธรรม กล่าวอีกว่า ได้วางแผนการเดินจากใต้สุดของประเทศไทย โดยเริ่มต้น ในวันที่ 13 พ.ย. 63 และจะเริ่มเดินจากสุดชายแดนใต้ ไปยังจุดหมาย ทิศเหนือสุดแดนประเทศ โดยเริ่มต้น ที่ ด่านชายแดน อ.เบตง จ.ยะลา ไปสิ้นสุด  ที่ ด่านชายแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึงประมาณ วันที่ 10 ม.ค. 64 รวมระยะทางทั้ง 2 เส้นทาง ประมาณ 4,000 กว่ากิโลเมตร

***อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางจะมีการเสวนาธรรม และเยี่ยมเยียนศาสนิกชน จึงขอเชิญชวนศาสนิกชนมาร่วมเดินเพื่อสันติภาพในเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อกัน   “ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา อาตมาได้เดินธุดงค์ สร้างสันติสุขให้หลายประเทศรอบโลก ทั้ง ลาว เวียดนาม สหรัฐอเมริกา พม่า อินเดีย ตุรกี ปากีสถาน เป็นเครื่องพิสูจน์ ได้ว่าศาสนิกที่มีความแตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ และศาสนา ให้การต้อนรับการเดินเพื่อสันติภาพด้วยดี อีกทั้งเห็นด้วยที่จะทำให้โลกเรามีสันติภาพ” พระสุธรรม กล่าว

***สำหรับโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นส่งเสริมสันติสุขในประเทศ และเกิดสันติภาพ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคำสอน ทำความดีตามแนวทางศาสนาของตนที่นับถือ มีศีลธรรม คุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือมิตรภาพความดีงาม เพื่อให้อยู่ร่วมกัน ด้วยความปรองดอง และความสามัคคี ต่อไป

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน