8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

ส.ส.นนทบุรี พรรคก้าวไกล เข้าหารือผู้ว่านนท์ ชื่นมื่นพร้อมนำเรื่องเข้าสภาและแจ้งรัฐบาลทราบ เดินหน้าพัฒนาจังหวัด

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ดร.ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล ได้นำ ส.ส.นนทบุรี พรรคก้าวไกล ทั้ง 7 เขตจากทั้งหมด 8 เขต  ประกอบด้วย นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ เขต 1 นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์เขต 2 นายนพดล ทิพยชล เขต 4 นายปรีติ เจริญศิลป์ เขต 5 นายคุณากร มั่นนทีรัย เขต 6 นายเกียรติคุณ ต้นยาง เขต 7 และนายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญ เขต 8 ขาดเพียงนายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร เขต 3 ที่ติดภารกิจเร่งด่วนไม่ได้เดินทางมา  เข้าพบนายสุธี ทองแย้ม ผวจ.นนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รอง ผวจ. นายอภิชัย อร่ามศรี รองผวจ.

*****โดยคณะ ส.ส.ก้าวไกร ได้แนะนำตัวและปรึกษาหารือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.นนทบุรี ในแต่ละเขตเลือกตั้ง อาทิ การก่อสร้างโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ ปัญหาเรื่องการจราจร ปัญหาเรื่องน้ำท่วม ปัญหาเรื่องสะพานลอยข้าม ปัญหาทางม้าลาย ถนนปัญหาตลาดนัดยึดฟุตบาททางเดินเท้า ปัญหาเรื่องผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี โดยการหารือเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ผู้ว่าฯจะรับเรื่องไปประสานแก้ไข

*****ขณะที่ ส.ส.ทั้งหมดพร้อมที่จะร่วมทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหากอะไรที่เกินกำลังอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ก็พร้อมที่จะสนับสนุนนำเรื่องเข้าสภาผู้แทนราษฎรและแจ้งให้รัฐบาลทราบ เพื่อเดินหน้าพัฒนาจังหวัดนนทบุรีต่อไป หลายเรื่องนายสุธี ได้แจ้งว่า บางเรื่องเกินขอบเขตของอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ทาง ส.ส.ต้องนำเรื่องเข้าไปแก้ไขในสภาผู้แทนราษฎรหรือหน่วยเหนือกว่านั้น และบางเรื่องเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ซึ่งผู้ว่าฯไม่สามารถไปสั่งการได้ จะกลายเป็นการไปก้าวก่ายการทำงานของท้องถิ่น