ข่าวสังคมภาพข่าว

ทอดกฐินสามัคคีวัดป่าสีลาราม

นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม พร้อมด้วยนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา ประธานกาชาดอำเภอศรีสงคราม นางพูนสุข โพธิ์สุอดีต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และสมาชิกกาชาดอำเภอศรีสงคราม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตำบลบ้านข่าร่วมทำบุญตักบาตรและทอดกฐินสามัคคี ที่วัดป่าสีลาราม หมู่2 ตำบลบ้านข่า มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563