ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ให้การต้อนรับ นายธงชัย ไมตรีแพน นายกเทศบาลตำบลป่าติ้ว จ.ยโสธร และคณะศึกษาดูงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมื่อวันก่อน