15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ให้การต้อนรับ นายธงชัย ไมตรีแพน นายกเทศบาลตำบลป่าติ้ว จ.ยโสธร และคณะศึกษาดูงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมื่อวันก่อน