8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) สร้างความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย

*****มหาสารคาม ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566  โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / สมาชิก / เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

*****นายศรัณยพงศ์  ไชยเสริม  กล่าวว่า  ถือเป็นความภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดีอีกครั้ง  ที่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566  (ครั้งที่ 2)  เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก มีความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสมือนเกลียวเชือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์ โดยฝากข้อคิด ให้นักกีฬาได้ตระหนักว่า  การแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  คือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา     และการออกกำลังกาย   ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม  ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า  เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว   เพราะผลที่จะตามมาก็คือ  ทำให้เรารู้จักคำว่า  “น้ำใจนักกีฬา “

*****ด้านนางสาววินท์นิศา รักภักดี  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ในนามสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เป็นประจำทุก ๆ ปี และในปีนี้  ได้ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สหกรณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน  2566  รวม   2  วัน   โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต เป็นกรรมการฝ่ายเทคนิค จำนวน 2 ท่าน คือ 1.นายฤทธินนท์  นามศักดิ์ , 2. นายอิทธิพล  ลืออำนาจ

*****โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก ได้มีคุณภาพชีวิตพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และจิตใจที่เข้มแข็ง และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก  2. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก มีความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสมือนเกลียวเชือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์  3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการส่งเสริมการกีฬาของสหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิก บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 2 สี คือ สีฟ้า และสีชมพู กีฬาที่จัดให้มี การแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือ วอลเลย์บอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน และได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชิงเงินรางวัล 22,000 บาท นอกจากนั้น     ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมอีกด้วย