24 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่

คุณวีระวุฒิ ออกหาญ และ คุณธรรมพร ออกหาญ บอสบริษัทสันติราษฎร์และบริษัทสันติธรรมและธุรกิต จำกัด นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)ประกอบด้วย คุณดุลรักษ์ ทองสาลี คุณมัลลิกา อุ่นอาทิตย์ คุณวุฒิพงษ์ ลัคนวณิช และคุณเอกรัตน์ ยกรัตน์ ที่สำนักงานอาคารซันทาวเวอร์บี ชั้น 26 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ