28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลให้กับ นายธีรเดช ฟอมไธสง นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567 เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  ภายใต้แนวคิด “มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง รวมกันสร้างประชาธิปไตย” พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคาราวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มาให้กำลังใจเยาวชนดีเด่น ณ  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร