16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

แสดงความยินดี2สมาชิกวุฒิสภา

นางสาวอรรฆยา พลตื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด และ บริษัท วิชั่นกลาส อิดร์สทรีส์ จำกัด นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 และเพื่อนร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ นายชินโชติ แสงสังข์ และ พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา