ข่าวสังคมภาพข่าว

บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต

นายพิชิต เข็มทรัพย์ และครอบครัว บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย มูลค่า 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านโป่ง เมื่อวันก่อน.