15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

คุณวรทัต บรรลือเขตร์ ผู้จัดการฝ่ายโรงแยกก๊าซขนอม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คุณอุทัย ลำภูศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คุณสัมพันธ์ ไชยลิขิต อดีตผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงแยกก๊าซขนอม ส่งมอบถุงยังชีพในนามกลุ่ม ปตท. จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช โดยคุณยุทธนา แต่งงวศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช