6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

นายก อบจ.อุตรดิตถ์เปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด อุตรดิตถ์ ประจำปี 2566

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก โดยมี นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้ความร่วมมือจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2566 จัดแข่ง 3 รุ่นอายุ ชาย – หญิง ประกอบไปด้วย รุ่นอายุ 10 – 12 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2555)และรุ่นอายุ 13 – 15 ปี (ระหว่าง พ.ศ.2554 – พ.ศ.2552) รุ่นอายุ 16 – 18 ปี (ระหว่าง พ.ศ.2551 – พ.ศ. 2549)

*****นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา  นายก อบจ.อุตรดิตถ์  กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายด้วยการฝึกซ้อมกีฬา อีกทั้งให้เยาวชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และสรรหานักกีฬาระดับเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ ต่อไป

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน