Uncategorizedupdate newsข่าวเด่น

นายก อบต.แม่ปะห่วงใยผู้สูงอายุ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ก.ย.นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มอบหมายให้ น.ส.พัชฎิ์ฐิญา วันธนานันต์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม และนักสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ ลงพื้นที่ร่วมกับทีสหวิชาชีพ ทั้ง นักพัฒนาสังคม และนักสังคมสงเคราะห์จากสำนักงาน พม.จ.ตาก พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต.แม่ปะ อสม. อพม. ผู้ช่วยคนพิการ (PA.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาลวิชาชีพจาก รพ.แม่สอด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเมิน และหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้สูงอายุติดบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม