พาณิชย์เศรษฐกิจ

ไฟฟ้ากำแพงเพชรซ้อมแผนอัคคีภัย

นายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำแพงเพชร เป็นประธานเตรียมความพร้อมให้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs)” ขณะเกิดเหตุสามารถให้การบริการประชาชนได้  โดยมีนายจิรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน รองผู้จัดการ(เทคนิค)นางณัฐภรณ์  สิทธิทูล   รองผู้จัดการ (บริหาร)พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานร่วม  ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำแพงเพชร