25 กรกฎาคม 2024
Latest:
Uncategorizedupdate newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

กำแพงเพชรสวดมนต์ก่อนประชุม

กำแพงเพชร..0 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ก.ย. ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2563  โดยมีคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวนำผู้เข้าร่วมประชุม สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพระชุม

จากนั้นได้จัดพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้กับอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับบุคลากรกรมการปกครอง และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมให้กับอำเภอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบ, มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น, มอบเกียรติบัตรการประมวลผลการดำเนินงาน ทูบีนัมเบอร์วัน, มอบเกียรติบัตรประกันกองทุนสุขภาพ และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาและเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี 2563 ก่อนที่จะนำสมาชิกคณะกรมการเข้าสู่วาระการประชุมในเวลาต่อไป