update newsไลฟ์สไตล์

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จับมือกระทรวงทรัพย์ฯ ติดตั้ง “ถังวนถุง” รณรงค์การแยกขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ให้หันมาใส่ใจการแยกทิ้งขยะพลาสติกในชีวิตประจำวันมากขึ้น ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในภาคีภาคเอกชนขับเคลื่อนโครงการ “มือวิเศษ x วน” ติดตั้ง “ถังวนถุง” จุดดรอปพ้อยท์ ทิ้งถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว บริเวณทางเชื่อม อะ ลา อาร์ต (A La Art) ชั้น 2 และ บันไดเลื่อน โซน A ชั้น 7 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อนำมาหมุนเวียนสู่กระบวนการรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทยให้ค่อยๆ น้อยลงในอนาคต

สำหรับการติดตั้งถังวนถุงในวันแรก คุณวิศาล สิปิยารักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงาน ได้ร่วมนำถุงพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้ว ใส่ลงในจุดดรอปพ้อยท์ “ถังวนถุง” บริเวณทางเชื่อม อะ ลา อาร์ต (A La Art) ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำร่องความร่วมมือภาคประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกที่ต้นทาง พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรีไซเคิลพลาสติกให้เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน

ผู้ที่สนใจสามารถคัดแยกพลาสติกประเภท PE หรือพลาสติกที่ยืดได้ อาทิ ถุงหูหิ้วใส, ถุงช้อปปิ้ง, ฟิล์มหุ้มแพ็คขวดน้ำ, ฟิล์มหุ้มแพ็คกล่องนม, ซองไปรษณีย์พลาสติก, พลาสติกกันกระแทก, ถุงซิปล็อกหรือซองยา, ฟิล์มห่อสินค้าประเภทผ้าอ้อม ผ้าอนามัย, ถุงขนมปัง, ถุงน้ำตาลทราย และ ถุงน้ำแข็ง โดยนำมาล้างให้สะอาด ตัดส่วนสติ๊กเกอร์และเทปกาวใสออก ตากให้แห้งพร้อมเก็บรวมรวมในถุงเดียวให้แน่น ก่อนนำมาใส่ถังวนถุงตามจุดรับที่กำหนด กว่า 300 จุด ทั่วประเทศ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหมุนเวียนใช้ต่อไป โดยสามารถเช็คจุดวางวนถุงได้ที่เฟชบุ๊คเพจ มือวิเศษ นอกจากนี้ถุงและฟิล์มพลาสติกที่ส่งเข้ามารีไซเคิลกับโครงการจำนวน 1 กก. = 5 บาท จะนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โครงการ “มือวิเศษ x วน” โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ PPP Plastics ของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) มีจุดประสงค์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้แยกพลาสติกจากต้นทาง ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจากโรงงานผลิตถุงพลาสติก หมุนเวียนถึงมือผู้บริโภคเป็นพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของประเทศไทยที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570