update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

แห่บูชา”เจ้าไข่”วัดหม่อนหินขาวอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์..0เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดม่อนหินขาว ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ มีการขึ้นป้ายขนาดใหญ่เชิญชวนทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำปัจจัยนำไปสร้างอุโบสถ และซ่อมสร้างศาลาการเปรียญที่มีสภาพผุพังหลังเก่า  รวมทั้งห้องน้ำให้กับทางวัด  โดยเชื่อมโยงบารมีกับกุมารเทพ “เจ้าไข่” เพื่อกระตุ้นเชิญชวนสร้างความสนใจตามกระแสความศรัทธาเจ้าไข่ โดยเมื่อประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมาพระอาจารย์เล็ก เจ้าอาวาสวัดม่อนหินขาว ได้ไปติดต่อและเดินทางไปอัญเชิญกุมารเทพชื่อดังแห่งยุค โดยการจัดสร้างจาก “วัดสระสี่มุม จ.นครศรีธรรมราช ชื่อ”รุ่นสมหวัง “

ทางวัดม่อนหินขาวได้รับมาเป็นลำดับองค์ที่ 7  ในจำนวนที่สร้างรุ่นนี้มีเพียง 39 องค์เท่านั้น ที่ผ่านมาโดยบังเกิดความอัศจรรย์ทางโชคลาภกับบรรดาญาติโยมที่เดินทางไปกราบไหว้ ทำบุญสร้างอุโบสถกับทางวัด  แม้ทุกวันนี้จะมีข่าวสร้างความสับสนเรื่องของลิขสิทธิ์การจัดสร้างวัตถุมงคลของทางวัดเจดีย์ก็ตาม  แต่กลับกลายเป็นการเพิ่มแรงวิถีความเชื่อ ความศรัทธา

ขณะที่ความคาดหวังของชาวบ้านที่มีต่อกุมารเทพ “เจ้าไข่” หลายคนอยากรู้ อยากสัมผัสความเร้นลับของจิตวิญญาณ ด้วยแนววิถีทางเลือกในด้านโชคลาภ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การค้าการขาย การเดินทาง การให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบทพิสูจน์ทางความเชื่อล่าสุดเมื่อมีชาวบ้านได้อธิษฐานจุดเทียนเหลี่ยม แล้วนั่งรอสักครู่เพื่อให้ไฟไหม้หมดทั้งแท่ง จะปรากฏเป็นตัวเลขในเถ้าของธูปซึ่งเป็นความหวังทางโชคลาภที่ชาวบ้านพึงพอใจ