update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

อุตรดิตถ์จัดครบรอบ58 ปีกรมพัฒนาชุมชน

อุตรดิตถ์..0เมื่อ เวลา 09.00 น. วันที่ 1 ต.ค.น.ส.นิตยาวรรณ เลื่อยลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  ข้าราชการบำนาญจังหวัดอุตรดิตถ์ และภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน

น.ส.นิตยาวรรณ กล่าวว่า วันนี้ทาง พช.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ที่วัดท่าไม้เหนือ ต.คอรุม อ.พิชัย พร้อมอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี พร้อมกันนี้ยังได้ร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนและกิจกรรมการปลูกต้นไม้รอบคันคลอง  บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา ต.ในเมือง อ.พิชัย พร้อมการบรรยายและแจ้งข่าวสารการดำเนินงาน สอ.พช.ปี 2563อีกด้วย