update newsการศึกษาข่าวเด่น

สพป.นศ.2 ร่วมระดมทุนซ่อมบ้านช่วยเหลือนักเรียน

นครศรีธรรมราช..0ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยนางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตกและบุคลากร สพป.นศ.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ด.ช.สุทธิพร หรือ น้องซัน รุ่งแจ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ด.ญ. ศุภสุตา หรือน้องโซเฟียร์ รุ่งเเจ้ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สองพี่น้องได้รับการสนับสนุนเงินเพื่อซ่อมแซมบ้านจาก บุคลากร สพป.นศ.2 จนสามารถซ่อมหลังคา ฝาผนัง และประตูบ้าน พร้อมทั้งมอบเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ และเงินช่วยเหลือแก่นักเรียนทั้งสอง ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย แต่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป ที่หมู่บ้านน้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับน้องซันและน้องโซเฟียร์ สองพี่น้อง ต่างขอบพระคุณที่ผู้ใหญ่ใจดีให้ความช่วยเหลือจนมีบ้านอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย มีสิ่งของเครื่องใช้ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเเละเป็นคนดีของสังคมตลอดไป