15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ทม.ท่าผาแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือน

ราชบุรี..0วันที่ 7 ต.ค. ดร.ทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศบาลเมืองท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าผา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าผา ดำเนินการสูบน้ำที่ท่วมขังภายในบ้านเรือนประชาชนเขตชุมชน ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่ล้มกีดขวางทางจราจร พร้อมเร่งขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่