15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

SPRCจัดทอดกฐินเงินล้านวัดห้วยโป่ง

ระยอง..0เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)  พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีอาร์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับชุมชนวัดห้วยโป่ง ชุมชนตลาดห้วยโป่ง ชุมชนห้วยโป่งใน 1, 2 ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม อ.เมืองระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563  ที่ วัดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง ในวันที่ 8 ต.ค. โดย บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนปัจจัยทั้งสิ้น 1,086,679 บาท นำไปบูรณะศาสนสถานของวัดห้วยโป่ง

นายทิโมธี อลัน  พอตเตอร์  กล่าวว่า SPRC ส่งเสริมและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาสม่ำเสมอ การถวายผ้ากฐินสามัคคีถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ กระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังวันออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องในชุมชนภายใต้โครงกร “ทำดี หน้าตาดีกับน้องสตาร์”