update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

แม่ฮ่องสอนสร้างบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัย

แม่ฮ่องสอน..0 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และนายกกิ่งกาชาด พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมอบบ้านพักอาศัยในโครงการ ปณิธานความดี ทำความดี ด้วยหัวใจ สร้างบ้านให้ ผู้ประสบอัคคีภัย เนื่องจากวันที่ 20 ส.ค.2563 เวลา 14.30 น. ได้เกิดอัคคีภัยที่บ้านห้วยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้บ้านพักอาศัยของ นายขะวา พนาไพรสกุล เสียหายทั้งหมด นพค.36  จึงได้สร้างบ้านให้ใหม่ ณ บ้านเลขที่ 25 บ้านห้วยโผ ม.6 ต.แม่ยวม  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยการสร้างบ้านพักอาศัยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน นำโดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ฯ ตำรวจสภ.สบเมย  เทศบาลตำบลแม่ยวม วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจนเสร็จสมบูรณ์ สำหรับการก่อสร้าง ได้ก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด 9X10 ม. สูง 4.20 ม. พื้นที่ใช้ประโยชน์ 90 ตารางเมตร ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 63 – 26 ก.ย. 63 ระยะเวลาก่อสร้าง 23 วัน

สำหรับกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปณิธานความดี ทำความดีด้วยหัวใจ สร้างบ้านให้ ผู้ประสบอัคคีภัย ในวันนี้ พร้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมรชินี ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศตลอดมา