update newsการศึกษาข่าวเด่น

ไทยรัฐวิทยา33 คว้าแช้มป์ฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน16 ปี

แม่ฮ่องสอน..0 นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว บ้านทุ่งพร้าว  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เผยว่า นายยุทธพร  ระวังการ ครู คศ.1 ได้พานักเรียน รร.ไทยรัฐวิทยา 33 ซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตซอล ของ รร.จำนวน 12 คน เดินทางไปแข่งขัน รายการ KETSPORT OPEN CUP 2020 รุ่นอายุไม่เกิน  16 ปี ทีอ.อเเม่ระมาด จ.ตาก ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน นำความภาคภูมิและชื่นชม มาสู่โรงเรียน เป็นอย่างยิ่ง มีนักกีฬา 12 คน ประกอบไปด้วย  นายธวัชชัย บวรเกษตร นายพืชมงคล ก้องคุณเดช นายวัฒนา  ปิ่นปัญญาเลิศ นายรัฐธรรม พันธุ์หาเเดง  นายวิฑูร ภาวนาค้ำจุน  นายเจนทร เกียรติทักษิณ นายวสันต์ ขันติยะ  นายนิพันธ์ ดาวเด่นงาม  นายพัทธพล สดใสดาวเรือง  นายธีรยุทธ บุญสดใส นายสิริสุข หยกลลิตเลิศล้ำ  นายชาญชัย ผู้คงบุญ ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นายศุภชัย ศรีบุศย์ นายยุทธพร ระวังการ  นายคำปัน เละทู

ด้านนายยุทธพร  ระวังการ ครู คศ.1 หนึ่งในครูฝึกซ้อม กล่าวว่า ตนพานักเรียนฝึกซ้อมในตอนเย็นเกือบทุกวันและในวันหยุด นักเรียนที่เป็นนักกีฬาตั้งใจและมุ่งมั่นที่ซ้อมกันอย่างเต็มที่ มีความตั้งใจมีความมุ่งหวังอยากจะได้รางวัลกลับมาทุกครั้งที่เดินทางออกไปแข่งขัน ล่าสุดนี้ไปแข่งขันใน รายการ KETSPORT OPEN CUP 2020 รุ่นอายุไม่เกิน  16 ปี ที่ อ.เเม่ระมาด และสมหวังกับที่อดทนฝึกซ้อมกันอย่างหนักกับถ้วยรางวัลชนะเลิศที่ได้รับกลับมาสู่โรงเรียนอย่างน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  และจะพัฒนาทีมให้เข้มแข็งต่อไป ใช้นามที่ลงแข่งขันคือ สุภาพบุรุษหนังสือพิมพ์

สำหรับ กีฬาฟุตซอลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) หรือสุภาพบุรุษหนังสือพิมพ์ คติประจำใจของทีม “หัวใจใหญ่กว่าตับ”  สุภาพบุรุษหนังสือพิมพ์เป็นทีมเล็กๆทีมหนึ่งที่เริ่มพัฒนากีฬาฟุตซอลให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองมีออกมาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กีฬาฟุตซอลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ได้พัฒนาขึ้นมาจนปัจจุบันเป็นที่รู้จักในจังหวัดและจังหวัดอื่นที่ทางโรงเรียนได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันนักกีฬาส่วนใหญ่ ประมาณ 99 % เป็นเด็กนักเรียนชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง