update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

สสส.เชิดชูคนสุโขทัยใจเด็ดงดเหล้าเข้าพรรษา

สุโขทัย..0นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย  พร้อมด้วย พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.สุโขทัย  ทำพิธี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม” ช่วย ชม เชียร์ให้งดเหล้าเข้าพรรษา 3เดือน” ที่ศาลาการเปรียญ วัดเขาแก้วศรีสมบูรณ์  ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 ต.ค. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300คน

ทั้งนี้ จ.สุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงวัย 15 ปีขึ้นไปสูงกว่าระดับประเทศอยู่ที่ 37.22%  ส่งผลกระทบมากมายกับตัวผู้ดื่ม ทั้งปัญหา เศรษฐกิจ ครอบครัว การทะเลาะวิวาท และการสูญเสียจากอุบัติเหตุ  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.สุโขทัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา มาตั้งแต่ปี 2550 โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่งดเหล้าได้ครบ 3 เดือนจะได้รับการยกย่องให้เป็น “คนหัวใจหิน”  ปีนี้มีจำนวน 682 คน

ส่วนผู้ที่งดแหล้า 1ปีแต่ไม่เกิน3ปี จะยกย่องให้เป็น “คนหัวใจเหล็ก” ปีนี้มีจำนวน 367คน ส่วนผู้งดเหล้าตลอดชีวิต จะยกย่องให้เป็น “คนหัวใจเพชร” ปีนี้มีจำนวน  64คน  โดยทำการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้เพื่อเป็นความภาคภูมิใจ ปีนี้มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 31หมู่บ้านจาก 5อำเภอ ของ จ.สุโขทัย มีผู้ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา  1391 คน สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ถึง  454,860 บาท