update newsกีฬาข่าวเด่น

ชาววานรนิวาสฉลองใหญ่”สิรินธรคัพ”

สกลนคร..0 น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร ประธานแห่เฉลิมฉลองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอลรายการ “สิรินธรคัพ” ประจำปี 2563 โดยเริ่มต้นขบวนเวลา 08.00 น วันที่ 14 ต.ค.ที่วัดโพธิ์ชัยวนาราม หมู่ 2 ต.วานรนิวาส สิ้นสุด ลานพญาวานร ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส

โดยมี นายเกษา โคตรชมพู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ให้การอนุเคราะห์วงโยธวาธิต นางรำและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมขบวนแห่ มี ส่วนราชการ อปท. กำนัน กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส นักกีฬาฟุตบอล กลุ่มสตรี ทต.วานรนิวาส ร่วมขบวนแห่เฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วย