25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

เทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาวสกลนคร

สกลนคร..0 น.ส.จิราภรณ์..0 น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร ประธานเปิดงานเทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว บริเวณหน้า อบต.คอนสวรรค์ เมื่อวันที่ 20 ต.ค.โดยมี น.ส.สกุณา สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร เขต 5 ร่วมด้ว

ทั้งนี้  น.ส.จิราภรณ์ กล่าวว่า การส่งเสริมเกี่ยวกับการทำข้าวเม่า ถือว่าเป็นผลผลิตภูมิปัญญาชาวบ้าน และสามารถแปรรูป เป็น เมนูอาหารได้อย่างหลากหลาย เพราะมีรสชาติหอมอร่อยและจะต้องทำจากข้าวน้ำนม ที่จะต้องผ่านการคั่ว และตำด้วยครกกระเดื่องเท่านั้น ข้าวเม่าแปรรูปส่งขายในราคากิโลกรัมละ 100 บาทถึง 180 บาท

นายอำเภอวานรนิวาส กล่าวอีกว่า ทางอำเภอตระหนักถึงความสำคัญของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม จะได้ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าของวัฒนธรรมซึ่งมีหลายหมู่บ้านในตำบลคอนสวรรค์ที่ผลิตข้าวเม่าออกจำหน่าย ประเภททำข้าวเม่า- การแปรรูปข้าวเม่า และการกินข้าวเม่า ซึ่งได้จัดงานเทศกาลเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป