20 พฤษภาคม 2024
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

พลังบริสุทธิ์ชาวอุตรดิตถ์ปกป้องสถาบัน

อุตรดิตถ์..0 เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 22 ต.ค.นายไพฑูรย์ พรหมน้อย นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมาชิก กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และพลังมวลชนกว่า 300 คน เดินทางมาที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โดยมีการยื่นคำแถลงการณ์ กับนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อผ่านไปยังนายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ ส่งต่อไปยัง นายกรัฐมนตรี ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และร่วมร้องเพลงชาติ จากนั้นกลุ่มมวลชนได้ร่วมกันถ่ายภาพก่อนแยกย้ายเดินทางกลับ

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดปัญหาความขัดแย้ง ทางความคิดของคนในไทย จะไม่เป็นผลดีต่อสถาบันหลักของชาติ พวกเรา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอแสดงเจตจำนงรวมใจกันแสดงพลัง ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันของชาติ เพื่อให้คนไทย เกิดความสามัคคี จึงรวมตัวกันกว่า 300 คน มาแสดงพลังอันบริสุทธิ์

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 9 อำเภอ ให้ยึดมั่นและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่อยากให้ผู้ชุมนุมนำสถาบันพระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองในครั้งนี้ด้วย