23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

เข้ม..จัดสอบ อส. โปร่งใส ตามนโยบายผู้ว่าฯร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด..0 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พ.ย.นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน  ปลัดจังหวัดติดตามการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) ประจำปี 2564 สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ห้องประชุมพระราชธรรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สำหรับการสอบครั้งนี้ผู้สอบคัดเลือกไปรายงานตัว ณ สถานที่สอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการจะอนุญาตให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 09.30 น. หากมารายงานตัวหลังเวลา 10.00 น.คณะกรรมการจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอ

ทั้งนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จากการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 20 ต.ค.  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคทฤษฎี 457 คน  ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี ต้องแต่งกายด้วยชุดเสื้อยืดสีขาวคอกลม กางเกงวอร์มขายาวสีดำหรือกรมท่าหรือสีเข้ม และสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา และสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าทดสอบภาคทฤษฎี  ในสนามสอบมีการควบคุมการสอบจากคณะกรรมการฯ จากที่ทำการปกครองจังหวัดอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ ตามนโยบายของ  นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด