update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

คุมเข้มพรมแดนไทย-เมียนมาแม่สอด

ตาก..0เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานถึงมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณท่าข้ามธรรมชาติ แม่น้ำเมยกั้นพรมแดนไทย-เมียนมา ท่า 23 บ้านวังแก้วหมู่ 4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เจ้าหน้าที่คุ้มเข้ม โดยระดมกำลังดูแลความปลอดภัยเต็มที่ พร้อมใช้ลวดหนามหีบเพลงขึงตลอดแนว ฝั่งตรงข้ามที่เห็นคือ เมืองส่วยก๊กโก่ จังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา เป็นเมืองใหญ่ของชาวจีนซึ่งใหญ่กว่า “นครแม่สอด” ประมาณ 5 – 7 เท่า  มีตึกสูงกว่า 10 ชั้น เมืองนี้จะรองรับชาวจีนที่จะมาอยู่อาศัยประมาณ 5 – 7 แสนคน