2 มีนาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

ผู้ว่าฯนนทบุรีจัดพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานเพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสุธี ทองแย้ม  ผวจ.นนทบุรี  ประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานเพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปีที่สนามสอบวัดเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี โดยมีพระพรหมวัชรจริยาจารย์  เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร /ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้นายสุธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้กล่าวคำถวายสังฆทาน และเชิญถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ สามเณรที่เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี และอำนวยความสะดวกแด่พระสงฆ์ สามเณร

*****สำหรับการสอบบาลีสนามหลวงจัดให้มีการสอบระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการสอบไล่เพื่อวัดผลความรู้บาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ร่วมสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม โดยปีนี้กำหนดจัดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ชั้นประโยค 1 – 2 และ ชั้นประโยคเปรียญธรรม 3, 4, 5 และเมื่อพระภิกษุสามเณรรูปใดสอบไล่ได้ตั้งแต่ เปรียญธรรม 3 ประโยค ขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น “เปรียญ” และได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุผู้นั้นว่า “พระมหา” ซึ่งนับว่า ตำแหน่ง “เปรียญธรรม” นั้น เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ