6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ”

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ที่ศาลาการเปรียญ วัดท่าไม้เหนือ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อวันที่ 2 เมษายน โดยมีพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน รวมทั้งมีปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย นายอำเภอลับแล และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าบรรพชาเป็นสามเณรในครั้งนี้ จำนวน 96  รูป

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน