4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

วัดพระธาตุช่อแฮ จัดงานรวมพลคนศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และวันอายุวัฒนมงคล 57ปี พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เผยว่า ว่า ระหว่างวันที่ 6-12 ส.ค.66 ทางวัดพระธาตุช่อแฮฯได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา พระบรมธาตุช่อแฮ โครงการรวมพลคนศีล 5 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของ พระภิกษ สามเณร ศรัทธา ประชาชน ศาสนการวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์สมาทานพระกัมมัฏฐาน ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

*****โดยวันที่ 7 ส.ค.66 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปวัตนสูตร วันที่ 8 ส.ค.66 ช่วงเช้าพิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร  ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปวัตนสูตร พิธีประเคนผ้าวัสสาวาสิกะ (ผ้าอาบน้ำฝน) เวลา 14.00 น. พิธีสามีจิกรรม คารวะพระมหาเถระ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ โดย พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์

*****หลังเจริญจิตภาวนา จบแล้ว แผ่เมตตาฯ พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ ถวายเครื่องไทยธรรม สังฆทานแด่พระมหาเถระ พระภิกษุ สามเณร ฯ พิธีบายศรีทูลขวัญ สัตตปัญญาสายุวัฒนมงคล 57ปี 36 พรรษา พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พิธีบายศรีทูลขวัญ ถวายข้าวขวัญ  ประธานสงฆ์ผูกข้อมือ/พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  แม่เป็ง เชิดชู ในนามฝ่ายฆราวาส ผูกข้อมือ พระโกศัยเจติยารักษ์ รับการถวายสักการะ มุทิตาจิต