วัดป่าประดู่ เจ้าภาพในการจัดงานวันกตเวทิตา

***ระยอง…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มอบทุนการศึกษาและมอบถุงยังชีพกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จำนวน 300 ถุง ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง มีพระครูโสภิตปัญญากร  เจ้าคณะอำเภอเมือง และเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันกตเวทิตานุสรณ์  มีนางพิสมัย  ศุภนันตฤกษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองประธานฝ่ายฆราวาส

***พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมือง กล่าวว่า ทุกปีในวันนี้เป็นวันกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ของวัดผู้ประสิทธิประสาทวิชา  ทางวัดก็จะจะงานและก็จะให้สิ่งประโยชน์กับสาธารณกุศลตอบแทนเช่นกัน ในปีนี้ได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่เดือดร้อน 300 ครอบครัวในเขต อ.เมือง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 และจะต้องให้ผู้ที่ติดเคียงอีกในระยะต่อไป นอกจากนั้น  ยังมอบให้ทุนการศึกษาแก่ พระ  ประชาชน  นักเรียน ทางวัดได้ดำเนินการแจกไปแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 รวมทั้งสิ้น 2,000 ถุงและก็จะต้องดำเนินการทำต่อไปจนกว่าโควิดจะหมดไปเข้าเหตุการณ์ปกติ

นิตยา ทุมมานนท์/รายงาน