4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

ชาวจันทบุรี ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างกำแพงศิลาแลงรอบพระบรมราชนุสาวรีย์และซุ้มประตูวชิรปราการ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดโนนสะอาด

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด หมูที่ 6 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด มื่อวันที่ 22 ก.ค.66  คุณทินกร แก้วสว่าง ประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผ้าป่าสามัคคี จากจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยคหบดี พ่อค้า ชาวสวน และประชาชนชาวจันทบุรี ที่มีความศรัทธาในองค์พ่อตากสินมหาราช ของชาวจังหวัดจันทบุรี เดินทางมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างกำแพงศิลาแลงจากหลังแท่นที่ประทับ กำแพงศิลาแลงรอบพระบรมราชนุสาวรีย์และซุ้มประตูวชิรปราการทางเข้าพระบรมราชนุสาวริย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รอบอุทยานประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชาวจันทบุรี ที่เดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้ เปี่ยมด้วยศรัทธาที่หนักแน่นยิ่งนัก โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส(พระอาจารย์ทอง) เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

*****คุณทินกร แก้วสว่าง  ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวว่า คุณแม่ทินกร ฯ เองเป็นชาวจันทบุรี ที่มีความศรัทธาในความเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย โดยปักหลักกอบกู้เอกราชที่เมืองจันทบุรี ชาวจันทบุรี ทุกคนต่างมีความศรัทธาในพระองค์ท่านเป็นยิ่งนัก และการเดินทางมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เป็นการร้อยศรัทธาจากชาวจันทบุรี มาร่วมก่อสร้างกำแพงรอบพระราชานุสาวรีย์ ของท่านที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านที่ดลใจของพวกเราทุกคนมาร่วมสร้างบุญกุศล ณ วัดโนนสะอาด ในครั้งนี้ด้วยความสามัคคีและพร้อมเพรียงกว่า 60 คน อิ่มบุญกันทุกคน และในวันนี้คณะฯได้สมทบทุนทอดผ้าป่า กว่า สองแสน บาท และจะร่วมสมทบทุนก่อสร้างฯ จนกว่าจะแล้วเสร็จ

*****สำหรับ อุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโนนสะอาด ดำริก่อสร้างโดยพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส(หลวงพ่อทอง) เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด และคณะนายทหารเรือและกำลังพล จากฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดระยอง ซึ่งจะเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ของจังหวัดร้อยเอ็ด และประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย

*****กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการทอดทอดผ้าสามัคคี  การร่วมพิธีสักการะหลวงพ่อนาคปรก ณ วิหารขาว การเปลี่ยนผ้าทรงองค์พระประธานภายในอุโบสถ การร่วมถ่ายรูปจุดเชคอินประตูวิชรปราการ สำหรับประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโนนสะอาด สามารถบริจาคสมทบทุนได้ที่ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด เลขบัญชี 983–7–59334–2 หรือโทร.สอบถามข้อมูล 08–9924–4959 สาธุชนสามารถมาร่วมถวายสักการะและทำบุญได้ด้วยตนเองที่วัดโนนสะอาด ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ